سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سامره پورمرادیان – کارشناس ارشد EMBA
اژدر کرمی – دکتری مدیریت استراتژیک

چکیده:

بارقابتی شدن دنیای کنونی توجه هربنگاه به داشته های خاص و منحصربفرد خود می توانددربهبود عملکرد بانک نقش قابل توجهی را ایفا کند صنعت بانکداری یکی ازچرخ دنده های اصلی اقتصادهرکشور می باشد یک برند قوی بانک را قادر می سازد تا هزینه های بازاریابی را کاهش دهد ازطرفی دیگر مشتریان حاضرند هزینه اضافی برای برندهای برتر پرداخت کنند یک برند قدرتمند به بانک کمک می کند تا درجامعه هویت خودر ا به عموم معرفی کرده و آسیب پذیری خود را دربرابر رفتار رقبا کاهش دهد بطورکلی میتوان اظهار داشت برند منبع پایدار مزیت رقابتی است لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برند برعملکرد بانکداری الکترونیک درکلیه بانکهای خصوصی و دولتی شهرتبریز انجام گردید.