سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا ولیزاده لادی – کارشناس ارشد سازه ، پژوهشکده مهندسی ، مرکز تحقیقات مهندسی استان آذرب
سامان یغمایی سابق – استادیار دانشگاه تبریز ، دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

وجود نامنظمی جرمی در ارتفاع ساختمان، بدلایل مختلف از جمله تفاوت در نوع کاربری طبقات یا تمرکز جرم بدلایل دیگر معماری، در برخی شرایط امری اجتناب ناپذیر است. وجود نامنظمی در ارتفاع به دلیل توزیع غیریکنواخت خواص هندسی ، فیزیکی و مقاومتی در ارتفاع ساختمان می تواند منجر به تمرکز ناخواسته تغییر شکل های غیر خطی حین وقوع زلزله شده و انهدام موضعی یا کلی را در پی داشته باشد. از سوی دیگر نظر به لرزه خیزی کشور ایران و گرایش به ساختمان سازی با طبقات بالا و با کاربری های متفاوت در طبقات مختلف و از طرفی ناشناخته بودن آسیب های احتمالی وارد بر سازه، لزوم ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانها و بررسی شاخص خسارت را در سازه های فوق ضروری می نماید. در این مقاله رفتار لرزه ای ساختمانهای بتن آرمه با سیستم قاب خمشی و بانامنظمی جرمی در ارتفاع، با استفاده از تحلیل های دینامیکی غیرخطی مورد بررسی قرار گرفته است. شاخص خسارت در ساختمان های انتخابی، بر اساس شاخص معرفی شده توسط پارک وانگ ، ارزیابی و نتایج حاصل با نتایج مربوط به ساختمان های منظم مقایسه شده است