سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا نیلفروشان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
نسرین طالبیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده:

سیمانهای نسوز کلسیم آلومینائی به دلیل خلوص بسیار بالا و رنگ سفید آن بنام مواد اولیه نامگذاری شدهاست. فازهای اصلی تشکیل دهنده این سیمان در حالت خشک عبارتست از( ۳CA2 (CaO,2Al2O وَ( ۳ CA(CaO-Al2O پس از مخلوط شدن این سیمان با آب بستگی به درجه حرارت محیط، هیدراتهای مختلفی تشکیل می گردد. در درجه حرارتها کمتر از ۲۰ درجه سانتیگراد ۱۰ CAH در بالاتر از ۲۰ درجه سانتیگراد ۸ AH C2 فازهای اصلی تشکیل شده می باشند. هردوی این هیدراتها هگزاگونال بوده و با افزایش درجه حرارت و زمان به فاز هگزاگونال پایدار ۶ C3 AH تبدیل می گردد. که در اثر این پدیده بتن نسوز متخلخل شده و عوامل شیمیائی در آن نفوز کرده و باعث تخریب آن می گردد. در این تحقیق تاثیر افزایش میکروسیلیس بعنوان یک ماده افزودنی معدنی بر نحوه انجام این واکنش توسط دستگاههای XRD, DSC, FTIR بررسی شده است. نتایج بدست آمده حاکی از این است که با افزایش میکروسیلیس ژل آمورف CASH تشکیل شده و تا حدود زیادی از انجام پدیده تبدیل جلوگیری بعمل می آید.