سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میلاد کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم کرج
حمید غفرانی – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
علی سلیمانی – دانشجوی دکتری مهندسی سازه دانشکده عمران دانشگاه تهران
انوشیروان انصاری – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

پلها جزء سازه های پراهمیت در شریان حمل و نقل به حساب می اید و با عنایت به لزوم برقرار ماندن ارتباط مناطق مختلف حادثه دیده پس از وقوع زلزله توجه به رفتار دینامیکی این سازه ها در طی زلزله بسیار مهم است استفاده از جداگرهای لرزه ای راه حلی بوده است که باعث کاهش نیروهای لرزه ای ورودی به سازه و ماندن اعضای سازه ای در محدوده الاستیک می شود و برای محافظ پلها از زلزله های شدید مورد توجه قرارگرفته است مطالعات زیادی برروی پلهای جداسازی شده با الاستومرها انجام شده که به کارایی این جداگرها در پلها مهر تایید می زند دلیل اصلی درکارایی جاسازی لرزه ای یکی افزایش دوره تناوب سازه و دیگری افزایش میرایی سازه یا ترکیبی از این دو حالت است