سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رضا فرخ زاد – عضو هیئت علمی دانشکده عمران،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران
امیر یاوری – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، مرکز تحقیقات صنعت ساختمان و بتن، قزوین، ایران
سجاد یاسری – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، مرکز تحقیقات صنعت ساختمان و بتن، قزوین، ایران
محمدحسین انتظاریان – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، مرکز تحقیقات صنعت ساختمان و بتن، قزوین، ایران

چکیده:

امروزه در دنیا یکی از مهم ترین شاخصهای طراحی سازه های بتنی و به طور کلی استفاده از بتن توجه ویژه به توسعه پایدار و مباحث زیست محیطی می باشد. به طوری که عدم توجه به این نکته موجود خسارت فراوان و جبران ناپذیر به طبیعت می گردد. در نتیجه بسیاری از محققین از سال های گذشته به مصالح بتن به عنوان ماده با قابلیت ایجاد توسعه پایدار توجه ویژهای نموده و بر آن شدند تا با افزایش عمر مفید این ماده ارزنده ، علاوه بر حفظ محیط زیست به توسعه پایدار دست یابند. بر همین اساس دیدگاه بتن پایدار دوام در کنار بتن مقاومتی مطرح گردید. با توجه به حساسیت این موضوع به عنوان بزرگترین چالش انسان در قرون بعد بر آن شدیم با ساخت انواع بتن های ویژه با کمک انواع افزودنی های میکروسیلیس، زئولیت، خاکستر بادی، متاکائولن و نانوسیلیس و قراردادن نمونه ها در محیطهای اشباع سولفات آهن، منیزیم، سدیم و کلسیم با میزان PH ثابت به بررسی خواص دوام، مقاومتی بتن در طولانی مدت پرداخته شود.جهت انجام مقایسه از انواع آزمایشهای غیر مخرب شامل آزمون عبور امواج فراصوتی صوت از بتن، مقاومت فشاری نمونه های مکعبی استفاده گردید. آزمونهای ذکر شده در سنین ۷ روزه، ۱۴ روزه، ۲۲ روزه، ۰۶ روزه، ۱۲۶ روزه و ۳۰۶ روزه بر روی نمونههای بتنی انجام گردید که نتایج حاصل در ادامه ذکر شده است.