سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی اثنی عشری – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
آزاده مرغایی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

دراین مطالعه تاثیر مقدار ریزدانه غیرخمیری برروی ماسه های لای دار تثبیت شده با سیمان بررسی شده است خاکهای ماسه ای بطور معمول حاوی مقدار ریزدانه غیرخمیری هستند که میزان آن برمقاومت و رفتا رخاکهای تثبیت شده با سیمان موثر است دراین مطالعه تاثیر میزان لای و سیمان با افزودن درصدهای مختلف لای از ۰% تا ۵۰% به ماسه خالص و اختلاط آنبا سیمان از صفر تا ۴% با استفاده از آزمایش سه محوری استاتیکی مورد بررسی قرارگرفته است براساس نتایج حاصل بطور کلی افزایش سیمان به خاک ماسه ای لای دار مقاومت نهایی و سختی آن را افزایش میدهد اما وجود ریزدانه غیرخمیری و میزان آن در خاک می تواند مقدار و روند افزایش مقاومت و سختی آن را تحت تاثیر قرار دهد.