سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا میرزاگل تبارروشن – عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی نوشیرو
مزدک غلامی معاف – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

از جمله مسائلی که در اکثر زلزله های بزرگ دنیا اتفاق افتاده است، مساله ضربه زدن ساختمانهای مجاور به یکدیگر، در هنگام زلزله است. این پدیده که در اثر ارتعاش غیر همفاز در ساختمان هایی که فاصله کافی از هم ندارند روی می دهد. به دلیل افزایش جمعیت شهری، توسعه عمودیشهرها اجتناب ناپذیر می باشد. از آنجا که اغلب شهرهای بزرگ و مهم کشور در مناطق لرزه خیز قرار دارند، ضروری است به مساله ضربهساختمانها به یکدیگر، هنگام زلزله و کاهش اثر آن اهمیت بیشتری داده شود تا خطرات جانی و مالی مرتبط با آن کمتر شود. در این تحقیق به منظور بررسی پدیده ضربه و کاهش اثر آن نمونه ی ساختمان های ۳ تا ۱۲ طبقه با اختلاف طبقاتی متفاوت در مجاور یکدیگر، با استفاده از المان اتصالGapقرار داده شده و تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی برای سه شتاب نگاشت بم، چی چی، نورثریج در برنامه ۲۰SAP انجام گرفته است. همچنین جهت کاهش اثرات ضربه نیز از میراگرهای اصطکاکی استفاده شده است. پاسخ ها در حالت بدون ضربه، ضربه و ضربه همراه با میراگر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده این مطلب است که، ضربه باعث افزایش پاسخ ها در ساختمان های بلند تر و کاهش پاسخ ها در ساختمان کوتاهتر می شود و میراگر نیز سبب می شود که پاسخ ها در هر دو دسته از ساختمانها کاهش یابد و در برخی از موارد از حالت بدون ضربه نیز کمتر شود