سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد واثقی امیری – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
فاطمه تمجید – کارشناس ارشدسازه

چکیده:

دراین پژوهش سعی براین استکه رفتار قابهای خمشی بتن مسلح با بادبندهای هم محور درحالت با و بدون میراگرهای اصطکاکی باترازهای ارتفاعی مختلف تحت آنالیز پوش آور قرارگیرند تا میزان تغییر درسطوح عملکردی آنها مورد ارزیابی قرارگیرد به منظور اطمینان از عملکرد صحیح میراگرها یک آنالیز دینامیکی غیرخطی برروی یکقاب یک طبقه سه دهانه بامیراگر اعمال شده تا نمودار چرخه هیسترزیس آنها دقیقا مشابه نمودار هیسترزیس میراگرهای اصطکاکی پال گردد.