سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر چای فروش – دانش آموخته کارشناسی ارشد عمران- سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
جواد مجتهدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، گروه عمران، شبستر
علی حدیدی – استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده عمران، تبریز

چکیده:

از جمله روشهای کاهش خطرات زلزلهها در سازهها، استفاده از سیستم های جاذب انرژی میباشد. میراگرهای ویسکوز یکی از سیستمهای متداول جاذب انرژی زلزله است. در این میراگرها، مکانیزم اتلاف انرژی به سرعت حرکت یا به عبارت دیگر به فرکانس بارگذاری بستگی داشته و برایفعال شدنشان احتیاجی به تراز معین تحریک خارجی نبوده و برای هر زلزله وارد عمل میشود. در این مقاله، برای بررسی این نوع میراگرها تعدادی مدل سازهای سه بعدی در نرم افزار SAP ٢٠٠٠مدل سازی شده و برای نسبتهای میرایی مختلف حاصل از الحاق میراگر ویسکوز تحت شتاب نگاشت های افقی زلزله، آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی انجام مییابد. در نهایت مقادیر کاهش پاسخ تغییر مکان بام و برش پایه با ملاحظه و بدون ملاحظه میراگر ویسکوز بررسی میگردد