سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید فتاحی – ایلام، ایوان، دانشگاه آزاد اسلامی
اکبر مخدومی – کرمانشاه، دانشگاه رازی، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

در این مقاله به منظور بررسی پاسخ دینامیکی سازههای جداسازی شده تحت حرکات لرزهای گسل نزدیک، که از شتابی با محتوای فرکانسی بالا وسرعتی حاوی پالسهای بلند برخوردارند، و تاثیر مدل خطی و هیسترسیز جداسازها و همچنین بهبود عملکرد این سیستمها با استفاده از میراگرهای ویسکوز الحاقی، یک مدل سازهای در نرمافزارAbaqus تحت رکوردهای دور و نزدیک مورد مطالعه قرار گرفته است، همچنین پاسخ دینامیکی تاریخچه زمانی سازه جداسازی شده برای نسبتهای مختلف میرایی % ۴۰-۵ بررسی شده است که نتایج مطالعه حاکی از آنست که با بکارگیری میراگرهای ویسکوز در تراز جداسازی، تغییرمکان پایه کاهش چشمگیری را نشان میدهد اما شتاب روسازه در نسبتهای میرایی بالا افزایش مییابد که این افزایش برای جداساز با مدل هیسترسیز و تحت رکوردهای نزدیک بیشتر است