سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پیام صمدی – کارشناس ارشد مهندسی مواد و متالورژی. گرایش استخراج فلزات. دانشگاه علم
محمد رضا ابوطالبی – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
سید حسین سیدین – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد رضا افشار – دانش آموخته ی دکترای مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

استفاده از میدانهای مغناطیسی در فرآیندهای پوشش دهی الکتروشیمیایی بواسطه ظهور نیروهای ا لکترومغناطیسی، تاثیر قابل ملاحظه ای بر کیفیت پوشش های ساده و کامپوزیتی دارد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی اثر پارامترهای موثرآبکاری نظیر دانسیته جریان، غلظت آلومینای موجود در محلول بر مشخصات پوشش کامپوزیتی Ni-Al2O3 بر روی زیر لایه فولادی تحت میدان مغناطیسی انجام پذیرفته است. در این تحقیق پوشش کامپوزیتی با استفاده از محلول استاندارد الکترولیت وات حاوی ذرات آلومینا تحت جریان مستقیم، در دو حالت حضور و عدم حضور میدان مغناطیسی، بر روی فولاد ساده کربنی ایجاد شده است. مورفولوژی پوشش و درصد حجمی ذرات آلومینا در پوشش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان داده است که میزان آلومینای پوشش کامپوزیتی در حضور میدان مغناطیسی به نحو قابل توجهی افزایش یافت ه است. همچنین مشاهده شده است که ساختار پوششهای ایجاد شده در حضور میدان مغناطیسی در مقایسه با حالتی که از می دان استفاده نشده است ریزتر شده است.