سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب افروغ – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگا
هانیه افروغ – دانشجوی کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی-ژنتیک، دانشگاه آزاد اسلام
عباسعلی نوری نیا – ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر میدان مغناطیسی برجوانه زنی و محتوای پرولین و گلیسین بتائین در گیاه گندم (رقم ۱۸-N81) آزمایشی در آزمایشگاه تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در سال ۱۳۸۹ انجام گردید. نتایج حاکی از وجود اختلاف معنی دار بین تیمارها و شاهد بود که می تواند نشان از ایجاد تغییراتی در سیستم دفاعی گیاه در حضور میدان مغناطیسی باشد.