سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مینا علیزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
اسداله ملک زاده –

چکیده:

ویژگیهای گرمایی وجریانی خون درحالت تنگی مجرا درحضور میدان مغناطیسی مورد بررسی قرارگرفتند مدل ریاضی برای تنگی مجزا و شماتیک تفاضل محدود بصورت تابع جریان درامتداد شرایط مرزی جهت حل معادلات ایجاد مورد استفاده قرارگرفتند تاثیر میدان مغناطیسی و تنگی مجرا برتنش برشی دیواره و عدد ناسلت موردبررسی قرارگرفتند مشاهده شد که میدان مغناطیسی رژیمهای جریانی را تصحیح و انتقال حرارت را افزایش میدهد تنگی شدید مجرا به حد قابل توجهی تنش برشی دیواره را افزایش میدهد اعمال میدان مغناطیسی ضخامت لایه مرزی حرارتی و گرادیان دما را افزایش میدهد که بواسطه آن عدد ناسلت محلی نیز افزایش می یابد.