سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا سمرقندی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی همدان
علیرضا رحمانی – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی همدان
خالد سعیدی – دانشیار گروه فیزیک دانشگاه کردستان
قدرت اله روشنایی – مربی گروه آمار دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

مطالعات جدید سال ۲۰۰۹ نشان میدهد که میدانهای مغناطیسی و الکترومغناطیسی می توانند باعث تغییر تراوایی سلول شده باعث تغییر یونهای غشا سلولی شده محرک تولید ATP, سنتز پروتئین باشندهدف ازاین تحقیق بررسی تاثیر میدان مغناطیسی برتعدادباکتریهای هتروتروف موجود در نمونه های آب کشت داده شده در محیط کشت پلیت کانت آگار و مقایسه آنها با نمونه های شاهد می باشد.