سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مسعود رئوفی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
امید شاطری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

سیستم سازه ای پانل سه بعدی به عنوان یکی از مصالح و المان های مناسب جهت پرکردن فضای میانقابهای سازه ای بتنی و فلزی مورد استفاده قرارگرفته و می گیرد برای ارزیابی و مطالعه تاثیر میانقابهای پانل سه بعدی دررفتار لرزه ای غیرخطی سازه های بتن آرمه یک ساختمان مسکونی با قاب خمشی متوسط که از نظر هندسی مشابه ساختمان های معمول موجود می باشد انتخاب شده است ساختمان نمونه با استفاده از نرم افزار SAP2000 تحلیل و طراحی شده است که براسا سدو ویرایش اول و سوم آیین نامه ۲۸۰۰ بارگذاری زلزله آن انجام پذیرفته است هدف از این مقاله بررسی امکان استفاده از این نوع سیستم سازه ای جهت بهبود رفتار لرزه ای سازه های موجود از یک سو و همچنین بررسی ضرورت مدلسازی و استفاده از قابلیت های این سیستم درطراحی ساختمان های جدید می باشد لذا با بررسی پاسخ بدست آمده از سازه های مورد بررسی دردو حالت استفاده از سیستم پانل سه بعدی و بدون ان نسبت به ارزیابی رفتار خطی و غیرخطی سازه های تحت بارهای لرزه ای پرداخته شده است.