سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر شابختی – استادیار گروه عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان ایران
پریناز حقیقت – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

قابهای فولادی با میانقاب های بنایی یکی از متداولترین سیستم های سازه ای درایران می باشد زلزله های گذشته نشان میدهد که میانقاب های آجری بررفتار لرزه ای سازه موثر است با این حال میانقاب ها بعنوان اعضای غیره سازه ای درنظر گرفته میشود در تحقیق حاضر یک قاب فولادی چهار طبقه مدلسازی شده است قاب مورد مطالعه مطابق با آیین نامه ۵۱۹ و استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش سوم بارگذاری شده است طراحی قاب مطابق با مقررات ملی ایران مبحث دهم انجام شده است رفتار لرزهای قاب مورد بررسی با استفاده از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی با استفاده از نرم افزار SAP2000 انجام شده است. رفتار لرزه ای قاب مذکور با درنظر گرفتن اثرات میانقاب ها و نامنظمی توزیع میانقاب در ارتفاع مورد بررسی قرارگرفته است.