سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید غلامرضا رضوی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه آزاد اس
حسین مناجاتی زاده – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف
محمد رضا طرقی نژاد – دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

فولادهای TWIP گروه خاصی از فولادهای آستنیتی ممنگنز بالا هستند که بهترین ترکیب استحکام و داکتیلیته را در بین فولادهای مورد کاربرد در خودرو دارا می باشند. در این مقاله تاثیر افزودن مولیبدن بر بهبود خواص مکانیکی فولاد Fe-33Mn-3Si-2Al مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور درصدهای مختلف مولیبدن به ترکیب شیمیایی فولاد اضافه شده و پس از ریخته گری، نورد گرم و آنیل، خواص مکانیکی و ریز ساختار و فازهای تشکیل شده در فولاد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اب افزودن مولبیدن به فولاد خواص مکانیکی بهبود پیدا می کند ؛ لیکن بالاترین استحکام با مقدار مولیبدن ۰/۳ درصد حاصل شد که منجر به حدود ۵۰ درصد افزایش استحکام نهایی و حدود ۴۰ درصد کاهش در اندازه دانه گردید.