سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید پاسبانی خیاوی – استادیار گروه عمران،دانسکده فنی،دانشگاه محقق اردبیلی
رضا اشراقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران_زلزله،دانشکده فنی،دانشگاه محق

چکیده:

سلامتی یک پل درهنگام وقوع زلزله دارای اهمیت زیادی است و لازم است هنگام طراحی پل به پایداری لرزه ای آن توجه ویژه شود شکست احتمالی یک پل تمامی سرمایه گذاری انجام شده برای احداث آن را نابود کرده و خسارات مالی و جانی فوق العاده ای را سبب میشود بنابراین توجه به تحلیل لرزه ای پلها درمناطق زلزله خیزی مانند ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و لازم است که درهنگام طراحی آن تاثیر عوامل مختلف درتحلیل لرزه ای مورد توجه قرارگیرد یکی ازپارامترهای مهمی که میتوانددرتحلیل دینامیکی پل اهمیت داشته باشد مولفه قائم زلزله است که دربیشتر تحقیقهای صورت گرفته قبلی از تاثیر آن صرفنظر شده است دراین مقاله پاسخ لرزه ای پلهای فلزی مقاوم سازی شده با ایزولاتور هسته سربی تحت اثرزلزله مورد بررسی قرارگرفته است برای این منظور مدل پل مورد بحث برای دو حالت اعمال توام مولفه های افقی و قائم زلزله و مولفه های افقی تنها مورد تحلیل قرارگرفته است.