سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی هاتفی – دانشگاه تبریز دانشکده فنی مهندسی مکانیک گروه مهندسی مواد
سمیرا محققی –
عباس کیان وش –

چکیده:

درپژوهش حاضر لایه آندی حاصل از آندیزه کردن ورق آلومینیومی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FE-SEM) و میکروسکوپ نیروی اتمی AFM مورد مطالعه قرارگرفت با مطالعه مورفولوژی لایه اکسید آلومینیوم آندی مشخص گردید که این لایه لایه ای متخلخل حاوی نانو حفره هایی به قطر ۸۰ نانومتر ودیواره سلول به ضخامت ۳۰ نانومتر است که روی سطح فلز تشکیل شده است همچنینوجود برجستگی هایی شبیه ویسکر به قطر ۵۰ نانومتر دربالای ساختار حاوی نانو حفره ها منجر به افزایش بیشتر زیری سطح و افزایش درگیری های مکانیکی بین پوشش پلیمری و سطح زیرلایه شد آندیزه کردن بوسیله الکترولیت اسید فسفریک منجر به افزایش قابل توجه دراستحکام چسبندگی خشک و تر پوشش به زیرلایه گردید پیش عملیات آندیزه کردن درالکترولیت اسید فسفریک برای سطوح آلومینیومی پوشش داده شده با پوششهای پلیمری برای کاربرد درمحیطهای مرطوب مناسب تشخیص داده شد.