سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباس حق اللهی – استادیاردانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی تهران
یوسف مددی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
محسن بشارت فردوسی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

با افزایش طبقات درساختمان ها تعدادمودهای تاثیر گذاردررفتار دینامیکی سازه افزایش می یابد لذا بررسی عملکرد مودهای پیچشی به همراه مودهای جانبی دراین سازه ها ضروری است دراین تحقیق با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی مودال MPA و توزیع بارنشریه ۳۶۰ همچنین تحلیل دقیق دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی رفتارلرزه ای چند مدل ساختمانی بلند مورد بررسی قرارمیگیرد معیار بررسی نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک تغییر مکان کل طبقات و تغییر مکان نسبی می باشد نتایج مطالعه نشان میدهد که روشهای توزیع باردرنشریه ۳۶۰ برای سازه های بلند نیاز به بررسی و تجدید نظر دارد و لازم است برای تحلیل سازه های بلند ضوابط تکمیلی علاوه بربندهای موجود آیین نامه اضافه میگردد.