سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسن ذوقی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سیامک تیموری براکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران_راه و ترابری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهر

چکیده:

درمناطق پرجمعیت شهری باتوجه به نیاز به زمین جهت ساخت و ساز مناطق مسکونی و تجاری تا حاشیه راه ها پیشروی کرده اند و همین مساله باعث ایجاد معزلی به نام الودگی صوتی و هوا درنواحی حاشیه ای بزرگراه ها و جاده ها شده است تاثیر سوء آلودگی صوتی و هوا روی بدن و روان انسان برهمه اشکار است و طی سالهای اخیر مطالعات فراوانی برای بررسی میزان تاثیر این آلودگی ها بربدن و رفتار انسان و راه های کاهش انی تاثیرات صورت گرفته است یکی از رایج ترین راه هایی که درحال حاضر برای کاهش آلودگی صوتی و هوایی راه ها و بزرگراه ها از آن استفاده می شود موانع صوتی دیوارصوتی و کاشت گیاهان درحاشیه این راه ها است طبق تجربه و مشاهداتی که تاکنون صورت پذیرفته این موانع روی آلودگی پراکنده شده توسط ترافیک عبوری تاثیرگذار هستند مطالعات زیادی برای بررسی میزان کاهش آلودگی صوت و هوا درنواحی سطحی زمین درحضور این موانع سازه ای انجام شده است ولی این مقاله تمرکز بیشتری برروی موانع گیاهی حاشیه راه ها دارد.