سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد تن زاده – استادیار دانشگاه ، مشاور فنی راه و ترابری تهران
رشید تن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی راه و ترابری، دانشکده فنی، دانشگاه گیلا

چکیده:

از آنجاییکه مقادیر مدول الاستیک در بتن آسفالتی به تغییرات دما ،سرعت وسایل نقلیه عبوری و خصوصیات مخلوط بستگی دارد لذا مدول الاستیک در مخلوط بتن آسفالتی را مدول دینامیکی می نامند.از طرف دیگر خواص مکانیکی قیر تابعی از درجه حرارت و نیز مدت زمان بارگذاری بوده ، برخلاف بسیاری از مصالح عملکرد قیر تحت اثر بار از حالت الاستیک )ارتجاعی( تا حالت ویسکوز)کمی نرمتر از حالت خمیری( متفاوت می باشد. چنانچه درجه حرارت پایین وبارگذاری کوتاه مدت باشد، قیر عملکرد الاستیک داشته و اگر درجه حرارت بالا وبارگذاری طولانی مدت باشد، عملکرد قیر صرفا ویسکوزی خواهد بود . بنابراین رفتار بین این دو حالت را عملکرد ویسکو الاستیک می – نامند که در عمل نیز بیشتر مورد توجه خواهد بود. بنابراین درآسفالت نیز به دلیل همین رفتار ویسکو الاستیسیته قیراست که -مدول الاستیک آن بادماوشدت اعمال بارتغییرمی کند. در محیط های با درجه حرارت پایین ،عملکرد آسفالت الاستیک بوده و مدول الاستیسیته آن به مدول سفتی قیر و نیز درصد حجمی مصالح سنگی موجود در آسفالت بستگی دارد. در محیط های با درجه حرارت بالا عملکردآسفالت بسیار پیچیده بوده و تابع عوامل مختلفی همچون نوع مصالح سنگی،شکل ودانه بندی دانه ها موقعیت و مکان اجرای آسفالت می باشد که درنتیجه مقدار مدول دینامیکی آسفالت کمتر خواهد شد. در این تحقیق بااستفاده از فناوری نانو در آسفالت از طریق یک ماده با ساختار پلیمری ، قیر اصلاح شده پلیمری شکل می گیردکه نقش مهمی در اصلاح مدول دینامیکی آسفالت به همراه دارد.