سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهزاد هاشمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدسعید میرزایی – پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشکده سرامیک
جعفر جوادپور – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

درپژوهش حاضر تاثیر مواد اولیه برمورفولوژی های ساختار اکسید روی تهیه شده از طریق فرایند سنتز رسوبی شیمیایی ساده بررسی شده است با تغییردرمواد اولیه کاربردی و شرایط سنتز نانوذرات اکسید روی با سه گونه مورفولوژی کروی میله ای و لوله ای تولید شد این بررسی نشان داد که ماده اولیه تاثیر بسزایی در ترکیب پیش ماده تولید شده درحین فرایند سینتز دارد وابستگی بین پیش ماده تولید شده شرایط اعمالی برآن درحین فرایند سنتز و مورفولوژی محصول نهایی بررسی گردید. ساختار فازی مورفولوژی ها و خواص محصولات نهایی بوسیله آنالیز پراش پرتوایکس XRD میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و آنالیزهای حرارتی (DTA TG) بصورت جزئی بررسی شد.