سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عاطفه نیک نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکا
الهام قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکا
احسان عظیمی قالیباف – کارشناسی ارشد عمران محیط زیست. شرکت آب و فاضلاب مشهد

چکیده:

رودخانه ها یکی از مهم ترین منابع آب شیرین جهان هستند که به راحتی امکان آلودگی آنها وجود دارد. لذا آگاهی از آلودگی این منابع آبی و راه های پیشگیری از آلودگی آنها دارای اهمیت است. در این مطالعه رودخانه جاغرق که یکی از رودخانه های مهم استان خراسان رضوی می باشند مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته است که آب این رودخانه جهت کشاورزی در روستاهای اطراف استفاده می شود. با توجه به نقش رودخانه جاغرق در تعادل زیستی، اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی منطقه، شناسایی منابع آلاینده و کسب آگاهی مستمر از تغییرات کیفی این رودخانه اولین قدم در راستای مدیریت پایدار منابع آب بر روی این رودخانه می باشد. در این مقاله به منظور شناخت و ارزیابی عوامل موثر بر آلودگی آب رودخانه جاغرق، مطالعات میدانی در محدوده رودخانه جاغرق، شهر و روستاهای منطقه مورد مطالعه انجام گرفت سپس ۷ ایستگاه نمونه برداری تعیین و آزمایشات EC، TDS، Alkalinity، Hardness و COD انجام گرفت نتایج نشان دهنده افزایش کلیه پارامتر ها در مسیر رودخانه می باشد که علت آن افزایش بار آلودگی در مسیر رودخانه است.