سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرحیم جلالی – استادیار دانشگاه تبریزبلوار ۲۹ بهمن
مریم پورشریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران زلزله
ژیلا شوقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران زلزله

چکیده:

هدف این مقاله بررسی تاثیر مقاومت فشاری بتن به کار رفته در ژآکت بتنی روی شکل پذیری ستون بهسازی شده با ژاکت بتنی است یکی از روشهای معتبر در بهسازی لرزه ای استفاده ازژآکت بتنی به دور ستونهای بتن مسلح استدر اینروش یک لایه نسبتا ضخیم بتن به همراه میلگرد به دور ستون موجود اضافه می گردد که با افزایش فشار محصور کنندگی منجر به افزایش شکل پذیری می شود یکی از معایب این روش کاهش فضای مفید سازه است که به لحاظ معماری مشکلاتی را به وجود می آورد همچنین افزودن برسطح مقطع ستون باعث افزایش ممان اینرسی می شود که نهایتا منجر به تغییر در فرکانس طبیعی سازه می گردد این مساله شاید باعث شود که المانی که محتمل خرابی است تغییر کند و منجر به تکرار چند باره فرایند بهسازی گردد با افزایش مقاومت فشاری بتن به کاررفته در ژاکت بتنی از ضخامت ژاکت بتنی کاست و در عین حال شکل پذیری مطلوب را تامین کرد.