سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی فتحی – استادیار گروه عمران،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه
علی هیچی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

یکی از مسائل مهم در طراح سازه ها طراحی انها در برابر بارهای جانبی به ویژه بارهای اتفاقی ناشی از زلزله است استفاده از سامانه جداساز روشی مناسب برای محافظت ساختمان ها در برابر خسارت ناشی از زلزله است و این عمل با کاهش اثر مخرب زلزله و نه مقاوم کردن سازه در مقابل زلزله انجام می پذیرد. مفهوم طراحی جداساز ها براین قاعده کلی استوار است که خسارات ناشی از حرکات زمین به سازه منتقل نشود با جدانمودن سازه از حرکت های زمین سطح پاسخ سازه به مقدار قابل توجهی نسبتبه سازه با پایه گیردار کاهش می یابد.