سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی لطف اللهی یقین – استاد دانشکده فنی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
محمد نقوی – کارشناس ارشد، دانشگاه تبریز

چکیده:

از آنجایی که درصد قابل توجهی از جمعیت جهان در مناطق ساحلی پراکنده شده اند و از لحاظ اقتصادی وابستگی زیادی به دریا دارند،ضرورت ایجاد منطقه ای آرام و محافظت شده در برابر پدیده های دریایی از قبیل موج و طوفان برای پهلوگیری شناورها وسایر فعالیت های مرتبط با دریا مطرح می شود[ ۱].یکی از روش های حفاظت از سواحل به منظور جلوگیری از حمله موج و فرسایش ساحل و یا ایجاد محیطی آرام در محدوده ای از دریا، استفاده از موج شکن شناور است. موج شکن های شناور به عنوان جایگزینی مناسب و اقتصادی برای موج شکن های سنتی بویژه در بنادر ماهیگیری، بنادر بازسازی شده و بنادر تفریحی با توجه به هزینه سنگین موج شکن های ثابت و نیز.[ مدت زمان طولانی اجرای آنها مطرح می باشند[ ۲ یکی از معمول ترین انواع موج شکن های شناور که عملکرد ثابت شده و موثری دارد نوع پانتونی است[ ۳]. موج شکن شناور پانتونی سازه ای شناور و منشوری است که با سیستم مهاری در کف دریا ثابت شده است. کاربرد عمده موج شکن های شناور در استهلاک امواج می باشد. موج شکن های شناور مشابه سایر موج شکن ها، انرژی موج را با کاهش ارتفاع موج در سمت دریا کاهش داده و باعث حفاظت محدوده سمت ساحل می شوند. در برخورد موج با سازه، بخشی از موج بازتاب شده، قسمتی در اثر آشفتگی و شکست مستهلک شده و به انواع دیگری از انرژی تبدیل می شود و بخشی نیز از سازه عبور می کند. ارتفاع موج عبوری به عنوان معیاری برای تخمین عملکرد موج شکن شناور به کار می رود، به این ترتیب که ارتفاع موج عبوری به ارتفاع موج تابشی پارامتر هیدرولیکی ضریب عبور موج است که تعیین کننده عملکرد و راندمان سازه می باشد. در این تحقیق تاثیر مقادیر مختلف پارامترهای هیدرودینامیکی نظیر پریود موج تابشی، ارتفاع موج تابشی، تیزی موج تابشی و طیف موج تابشی بر روی حساسیت ضریب عبور موج با استفاده از مدلسازی عددی مورد بررسی قرار گرفته است