سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس بخشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، دانشکده کشاورزی. شناسایی و مبارزه ب
رضا اله پور – استادیار مرکز حقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
جهانفر دانشیان – دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر کرج.
سبحان محضری –

چکیده:

به منظور مقایسه کارآیی کاربرد علف کش های مختلف بر عملکرد تریتیکاله آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ در مزرعه ایستگاه تحقیقاتی بایکلاء نکا بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار به اجرا درآمد. تیمارها در ۱۷ سطح شامل آپیروس، آتلانتیس، توتال، پنتر، شوالیه، تاپیک، آکسیال جدید، ایلوکسان، تراکسوس، پوماسوپر، گراسپ، آونج، سافیکس بی دبلیو، شاهد وجین دستی، شاهد بدون مدیریت (تعداد تکرار این تیمار سه برابر سایر تیمارهاست (در هر بلوک ۳ تکرار در مجموع ۱۲ تکرار)) بود. با توجه به نتایج عملکرد می توان بیان داشت که تیمارهای وجین دستی، پنتر، آپیروس و پوماسوپر بیشترین عملکرد دانه را دارا بوده ا ند. در مقابل تیمار مصرف علف کش تراکسوس کمترین عملکرد دانه در مترمربع را داشته و با تیمارهای عدم مدیریت علف های هرز، سافیکس بی دبلیو، آونج، آکسیال، ایلوکسان، توتال، آتلانتیس، گراسپ و تاپیک در یک گروه آماری قرار گرفتند.