سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمودرضا زمانی فراهانی – شرکت ساختمانی نگین شهرسازان عصر – تهران – بزرگراه رسالت – خ حسینی
یونس دقیق – شرکت مهندسی کیهان خاک – کرج – رجایی شهر – فاز ۱ – خ ششم شرقی شماره۱۴

چکیده:

در این مقاله با استفاده از مدل سازی سد خاکی همگن چیتگر که در نزدیکی تهران قرار دارد و مطالعات آن در حال انجام می باشد سعی دربررسی اثر خصوصیات ژئوتکنیکی مصالح در نوع رفتار و پاسخ سد به بارهای حاصل از مرحله پایان ساخت و مرحله نشت پایدار را داریم در این مقاله با استفاده از مدل سد چیتگر و شش نوع مصالح مختلف و با استفاده از نرم افزار تفاضل محدودFLACکانتور های تغییر مکان و فشار آب حفره ای و .. و همچنین ضریب ایمنی شیروانی های سد را تحت مصالح مختلف بدست آورده و با مقایسه نتایج بدست آمده از آنالیزهای انجام شده تاثیر تغییر هر یک از پارامتر ها را بر روی جواب های بدست آمده بررسی و نتیجه گیری می کنیم