سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیده تشکری شاد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
محمد شیخ زاده – دانشگاه صنعتی اصفهان
داریوش سمنانی –
عزت اله حقیقت – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:

ژئوتکستایلها گروه مهمی از ژئوسنتتیک ها بودهکه دارای کاربردهای گسترده درمهندسی عمران و کشاورزی می باشند امروزه با پیشرفت تکنولوژی و پیدایش ژئوتکستایل های جدید دامنه کاربرد این شاخه از صنعت درجهان به شدت روبه گسترش است دراین تحقیق استحکام کششی و خصوصیات خمشی ژئوتکستایل های بافته شده با بافت های سرژه اطلس ریپس پاناما مخمل پودی و تافته مورد مقایسه قرارگرفته است همچنین تاثیر نوع بافت برخصوصیات مکانیکی نمونه ها مورد تجزهی و تحلیل واقع شده اند و علت رفتارهای کششی و خمشی بافت های فوق مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان داد بافت تافته دارای بیشترین استحکام کششی و همچنین بیشترین میزان شقی درمیان بافتهای مورد آزمایش قرار گرفته است.