سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آسیه مسیبی ساری – کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

دیوارهای برشی مرکب متشکل ازورق فولادی و پانل بتنی ازسیستم های مقاوم لرزه ای به شمار می آیند دراین تحقیق تاثیر تغییر مشخصات مکانیکی فولاد و بتن مصرفی برعملکرد دیوار برشی مرکب به کمک نمونه های عددی بررسی شده است نتایج نشانگر آن است که کاهش مقاومت تسلیم گرچه باعث کاهش انرژی استهلاک یافته می شود حداقل نیروی لازم برای رسیدن تنش ورق فولادی به حد نهایی را افزایش میدهد درحالیکه افزایش مقاومت فشاری بتن تاثیری برعملکرددیواربرشی مرکب درحین بارگذاری ندارد و تنها باعث افزایش حداقل نیروی ترک دهنده لایه بتنی میشود.