سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا دشتپیما – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
سیدعطااله سیادت – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
عبدالمهدی بخشنده – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
علیرضا ابدالی مشهدی – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تنش کم آبی در مراحل مختلف رشد و نمو و سطوح نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکردسورگوم دانه ای آزمایشی در سال ۱۳۸۹ به صورت اسپیلت پلات و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین در ۳۵ کیلومتری شمال اهواز اجرا شد . . فاکتور اصلی آزمایش شامل آبیاری مطلوبS1 عدم آبیاری در مرحله هشت برگی تا گلدهیS2 عدم آبیاری از گلدهی تا دانه بندیS3 عدم آبیاری از دانه بندی تا رسیدگیS4 فاکتور فرعی شامل سطوح ۰، ۹۰ ، ۱۸۰ و ۲۷۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع اوره بود.نتایج نشان داد که قطع آبیاری به طور معنی داری عملکرد دانه ، تعداد دانه در خوشچه، طول خوشه و ارتفاع بوته را در مرحله رویشی به کاهش داد. افزایش نیتروژن نیز باعث افزایش عملکرد دانه شد ولی بر بقیه صفات تاثیر معنی داری نداشت