سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مراد کردی – دبیر کل نظام پیشنهادهای شهرداری تهران

چکیده:

دراین تحقیق نظام پیشنهادها که یکی ا ز راهبردهای بنیادین مدیریت و تصمیم گیری به منظور تحول درونی و بهبود مستمر سازمان برای اصلاح امور است مورد بررسی قرارگرفته است تاثیر اجرای نظام پیشنهادها برعملکرد کارکنان از طریق تاثیری که اجرای این نظام در افزایش قدرت خلاقیت نواوری کارکنان، صرفه جویی و بالا بردن بهره وری در شهرداری تهران می گذرد هدف این تحقیق می باشد این تحقیق از نوع توصیفی – زمینه یاب پیمایشی است و از طریق بررسی میدانی و توسط پرسشنامه ای که بدین منظور طراحی شده سعی گردیده است اطلاعات جمع اوری و رابطه متغیر مستقل مدیریت مشارکتی را با متغیر وابسته عملکرد با مولفه های خلاقیت، نواوری انگیزش، رضایت شغلی و کاهش مقاومت در مقابل تغییر را بررسی نماییم و برای ازمون فرضیه ها نیز از ازمون میانگین جامعه ازمون tاستفاده شده است.