سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

دانیال احمدی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمد توکلی بینا –

چکیده:

در سالهای اخیر با پیدایش شبکه هوشمند برای کنترل بارمصرف کننده نهایی روشهای مختلفی پیشنهاد شده است. که در تمامی روشهای پیشنهاد شده فرض براین است که بار کنترل پذیر است و یا با نصب باتری بار مصرفیمشترک را نسبت به زمان مصرف انرژی منعطف می نمایند. در بیشتر مقالات ارائه شده تابع هدف مصرف کننده نهایی به حداقل رساندن هزینهها میباشد. این در حالی است که با نصب باتری هزینه اولیه افزایش مییابدبعلاوه به علت تلفات باتری در زمان شارژ و دشارژ هزینه بهره برداری نیز افزایش مییابد. در این مقاله روش جدیدی ارائه میگردد که در آن با استفاده از تابعکاپیولای نرمال بارهای وابسته به رفتار مشترک مدل ومقدار مصرف آنها برای روز بعد تخمین زده میشوند تا براساس مقدار مصرفشان، بارهای انعطاف پذیر بنحوی مدیریت شوند که هزینه خرید انرژی به کمترین مقدارممکن برسد. به منظور تایید روش ارائه شده در کاهش هزینه خرید انرژی الکتریکی یک مشترک خانگی به گونه- ای مدل میگردد تا انرژی مورد نیازش را از بازار برق زمان حقیقی با قیمت دهی پلکانی تامین نماید. در نهایت با استفاده از روش بیان شده مقدار صرفه جویی در هزینه – ها را برای مشترک مورد نظر محاسبه مینماییم.