سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهاب ربانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، گروه مهندسی عمران، اصفهان
کیاچهر بهفرنیا – استادیار، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن حسن زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، گروه مهندسی عمران، اصفهان
علیرضا آجودانیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، گروه مهندسی عمران، اصفهان

چکیده:

یکی از عوامل مخرب تاثیرگذار بر مقاومت فشاری ملات و بتن ، حمله سولفات ها به آن می باشد. از آنجایی که برخی آب ها و لایه های زیرزمینی و یا محیط هایی هم چون خلیج فارس سولفاته هستند بررسی این عامل توجه محققین را به خود جلب نموده است. متاکائولن به عنوان یک پوزولان طبیعی توانمند که در سالهای اخیر در برخی از کشورها، جزئی از طرح اختلاط بتن شده است باعث بهبود خصوصیات مکانیکی و دوام ملات می گردد. به منظور بررسی تاثیر محیط سولفاته بر مقاومت فشاری ملات حاوی متاکائولن، یک سری مطالعات آزمایشگاهی انجام پذیرفت. در این تحقیق، از ریزدانه رودخانه ای، سیمان پرتلند نوعII فوق روان کننده، پودر متاکائولن، آب و سولفات منیزیم استفاده شده است. متاکائولن با درصدهای وزنی۵و۱۰و۱۵ جایگزین سیمان گردیده است. در این تحقیق برای ساخت نمونه ها از قالب های مکعبی ۵*۵*۵ سانتیمتر استفاده شده است. مقاومت فشاری نمونهها در سنین۷و۲۸و۹۱ روز پس از قرار گرفتن در محیط سولفاته مورد آزمایش قرار گرفتند. آزمایش ها بر روی نمونه ها در دو حالت بدون عمل آوری و عمل آوری ۳ روزه انجام گردید. همچنین درصد جذب آب و وزن مخصوص نمونه ها نیز تعیین گردیدند. بر اساس نتایج به دست آمده، وجود متاکائولن در ملات باعث افزایش مقاومت بتن در برابر حمله سولفات ها میگردد. نقش عمل آوری در ملات های حاوی این پوزولان نیز در مقاومت فشاری نمونه ها حائز اهمیت است. همچنین نمودارهای مربوطه ترسیم و حالت بهینه نیز تعیین گردیده است