سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محبوبه سیدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر
ملیحه عرب هاشمی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

مسائل اخلاقی در هر زمان از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده ، ولی در عصر و زمان ما که عصر بزرگ شدن مقیاسهاست اهمیت ویژه ای دارد همان گونه که علوم و دانشهای مفید و سازنده در زمینه های مختلف ، گسترش فوق العاده ای پیدا کرده ، علوم شیطانی و راهکارهای وصول به مسائل غیر انسانی و غیر اخلاقی نیز به مراتب گسترده تر از سابق شده است.در چنین شرایطی توجه به مسایل اخلاقی از هر زمانی ضروری تر به نظر می رسد .حال سئوال اینجاست که ارزشها و رفتارهای اخلاقی چگونه رشد و تحول می یابند ؟ چگونه یک کودک از موجودی ناتوان در خود کنترلی به موجودی تبدیل می شودکه قادر است خود را کنترل کرده و در مقابل وسوسه ها مقاومت نماید؟ چگونه یک کودک غیر اخلاقی به موجودی اخلاقی تبدیل می شود؟ نتایج این پژوهش همبستگی مثبت بین دو نفر متغییر را نشان می دهد. همبستگی بین قضاوت اخلاقی و میزان استفاده از فضاهای آموزشی ، پرورشی ۰/۱۱۲-r .یعنی اینکه کودکانی که از فضای آموزشی و پرورشی استفاده کرده اند در مقایسه با کودکانی که از رفتن به چنین فضاهایی محروم بوده اند از نظر رشد اخلاقی در مراحل بالاتری قرار گرفته اند.