سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهاب ربانی – مربی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فرزانگان
حسن سلطانی – کارشناس ارشد سازه
امیرمهرداد محمدحجازی – استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

یکی از عوامل مخرب تاثیر گذار بردوام بتن محیطهای خشک حمل سولفات ها و کلرور ها به آن میباشد از انجایی که بسیاری از آبها همچون خلیج فارس و لایه های خاک زیرزمینی محیطهایی سولفاته و کلریدی هستند و نیز سازه های بتنی درمحیطهای کویری نیز اجرا می گردند بررسی این محیط برروی خوا صمکانیکی بتن توجه محققین را به خود جلب نموده است متاکائولن به عنوان یک پوزولان طبیعی توانمند که در ساهلای اخیردربرخی از کشورها جزئی از طرح اختلاط بتن شده است باعث بهبود خصوصیات مکانیکی و دوام بتن می گردد به منظور بررسی تاثیر محیط سولفاته و کلریدی برخواص مکانیکی بتن حاوی متاکائولن یک سری مطالعات آزمایشگاهی با استفاده از سنگدانه شکسته سیمان پرتلند نوع II,I,V فوق روان کننده پودر متاکائولن آب سولفات منیزیم سولفات سدیم و کلرید سدیم انجام شده است متاکائولن با درصدهای وزنی ۵و۱۰و۱۵جایگزین سیمان گردیدند دراین تحقیق برای ساخت نمونه ها از قالب های مکعبی ۱۰*۱۰*۱۰ سانتیمتر استفاده شده است