سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهاب ربانی – مربی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی فرزانگان
حسن سلطانی – کارشناس ارشد سازه
امیرمهرداد محمدحجازی – استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

یکی ازعوامل مخرب تاثیر گذار بردوام بتن محیطهای خشک حمل سولفات ها و کلرور ها به آن میباشد از انجایی که بسیاری از ابها همچون خلیج فارس و لایه های خاک زیرزمینی محیطهایی سولفاته و کلریدی هستند و نیز سازه های بتنی درمحیط های کویری نیز اجرا می گردند بررسی این محیط برروی خواص مکانیکی بتن توجه محققین را به خود جلب نموده است متاکائولن به عنوان یک پوزولان طبیعی توانمند که درسالهای اخیر دربرخی از کشورها جزئی از طرح اختلاط بتن شده است باعث بهبود خصوصیات مکانیکی و دوام بتن می گردد به منظور بررسی تاثیر محیط سولفاته و کلریدی برخواص مکانیکی بتن حاوی متاکائولن یک سری مطالعات آزمایشگاهی با استفاده از سنگدانه شکسته سیمان پرتلند نوع I,II,V فوق روان کننده پودرمتاکائولن آب سولفات منیزیم سولفات سدیم و کلرید سدیم انجام شده است.