سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی یقینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهنذسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه ته
اکبر باغوند –
مجتبی اردستانی –

چکیده:

از آنجا که یکی از مهم ترین عوامل آلاینده در آبخوان دشت یزد-اردکان، پساب کشاورزی بوده و این آبخوان نقش مهمی را در تامین نیازهای شربی و غیر شربی منطقه ایفا میکند، بررسی روشهای گوناگون جهت جلوگیری از گسترش و پخش آلایندهای کشاورزی در این آبخوان حائز اهمیت میباشد. در این تحقیق پس از ساخت مدل مفهومی دشت، تهیه مدل ریاضی آبخوان در نرم افزار مادفلو و شبیه سازی آلودگی، با توجه به محل قرارگیری و میزان برداشت چاه های برداشت آب شرب شهر یزد، به تدوین سناریویی جهت نحوه قرارگیری این چاهها و میزان برداشت از آنها با تاکید بر تاثیر در کاهش گسترش هاله آلودگی، پرداخته شد. محل قرار گیری جدید با لحاظ نمودن کلیه پارامترهای مهم از جمله : محل ورود آلاینده ها، نحوه گسترش هاله آلودگی، کاربری زمین، امکان بهره برداری و… تعیین گردید. پس از آن به بررسی تاثیر این سناریو بر سرعت و نحوه گسترش هاله آلودگی پرداختیم. مشخص گردید چنانچه از چیدمان پیشنهادی این طرح استفاده گردد، سرعت گسترش هاله آلودگی میتواند تا سی درصد کاهش یابد. .