سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین حیدری – دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا علیقلی زاده –
رضا شریفی –

چکیده:

استفاده از محدود سازهای ابررسانائی جریان خطا می تواند موجب کاهش سطح جریان اتصال کوتاه، بهبود کیفیت ولتاژ و افزایش پایداری سیستم قدرت گردد . در این مقاله به مساله بهبود پایداری گذرای سیستم قدرت با استفاده از محدود ساز جریان خطای ابررسانائی پرداخته شده است . با استفاده از معیار سطوح برابر برای یک سیستم قدرت ساده، زاویه رف ع خطای بحرانی برای ژنراتور در دو حالت بدون SFCLو وجودSFCL در دو نقطه از سیستم تحت شرایط خطای سه فاز متقارن محاسبه شده است . با توجه به نتایج می توان نتیجه گرفت که وجود SFCL موجب افزایش پایداری گذرای سیستم قدرت می گردد.