سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسماعیل دره زرشکی – پژوهشکده انرژی و محیط زیست دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد رنجبر – ۲پژوهشکده صنایع معدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهین شفیعی – پژوهشکده انرژی ومحیط زیست دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق تاثیر دما pH و همچنین اثر متقابل این دو بر روی بیولیچینگ خاک کم عیار سولفیدی مس با استفاده از باکتریهای مزوفیل و ترموفیل معتدل مورد بررسی قرار گرفته است. آنالیز کانه نشان داد که عمده کانیهای سولفیدی کوولیت ( ۰.۲۲ %) و کالکوپیریت ۰.۱۶ %) بوده و همچنین میزان پیریت کانسنگ قابل توجه است ( ۱۰ %). بیولیچینگ کانسنگ مذکور توسط آزمایشهای شیک فلاسک انجام و تاثیر فاکتورهای متفاوت در سه سطح یعنیpH های ۱٫۲ ، ۱٫۵ و ۱٫۸ و دماهای ۵۰ و ۴۰ ، ۳۲ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمایشها نشان داد میزان انحلال مس با استفاده از باکتریهای ترموفیل معتدل و درpH پائین بیشتر است. حداکثر بازیابی مس در دما و pH مناسب ۸۷.۵ % بدست آمد. میتوان نتیجه گرفت که بهترین شرایط بیولیچینگ این کانه، استفاده از باکتریهای ترموفیل در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد و ph برابر ۱٫۲ می باشد.