سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

روح الله پورطالب – کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای
رقیه کلاگر – کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای
حسین شوشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی

چکیده:

حوزه دریای خزردرطول یک دهه به یکیاز صحنه های مهم و رقابت بین المللی تبدیل شده است بطوریکه این حوزه شاهد رقابت گسترده میان قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای گردیده است صحنه ژئوپلتیک منطقه شاهد حاکمیت یک توازن قوای چندقطبی است کشورترکمنستان درجنوب غربی اسیای مرکزی واقع می باشد که از شمال و شرق با ازبکستان از غرب با دریای خزر و ازجنوب به ج.ا.ایران استانهای گلستان و خراسان ازجنوب شرق به افغانستان و از شمال غرب به قزاقستان منتهی می شود وجود مرز آبی با بحرخزر اهمیت این کشور را دوچندان کرده است هدف ازاین تحقیق بررسی ویژگیهای ژئوپلیتیکی ایران و ترکمنستان شکل هندسی مرز ارزیابی اهمیت دفاعی منطقه گلستان به عنوان منطقه مرزی ایران با ترکمنستان بررسی نظامی منطقه گلستان به عنوان منطقه مرزی ایران با ترکمنستان سیاست خارجی ترکمنستان روابط با جمهوری اسلامی ایران سیاسی و اقتصادی راه ترانزیت نفت و گاز برق و آب منابع چالش تنش زا بین ایران و ترکمنستان وابستگی ترکمنستان به منابع آب ایران اختلافات پنهان ارضی نقاط ضعف استراتژیک و موانع همگرایی بین این دو کشور است