سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید محسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت
سیدحسین رضوی – استادیار دانشکده مهندسی موادو متالورژی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمدعلی بوترابی – استاد دانشکده مهندسی موادو متالورژی ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ریزساختار پره های توربین پس از کارکرد طولانی مدت در دمای بالا و تنشهایی نامنظم حرارتی تغییر می کند و تاثیر عملیات حرارتی و فشار داغ ایزواستاتیک بعنوان روشهای مفید در بازیابی خواص و تمدید عمر آنها شناخته شده است. در این پژوهش تأثیر متغیرهایی نظیر : دمای همگن سازی )انحلال( و سرعتهای سرد کردن از دمای همگن سازی روی ریزساختار سوپر آلیاژ Rene 80 مورد تحقیق قرار گرفت .بررسیها نشان داد افزایش دمای همگن سازی تا حدی سبب ریز شدن رسوبات می شود ضمن اینکه در سرعتهای سرد کردن بالا اگرچه تراکم رسوبات بیشتر است لیکن از مقدار رسوبات  ثانویه کاسته می شود. همچنین با اجرای فرایند HIP اندازه و مقدار حفرات تا ۰۹ درصد کاسته شده و در بررسی ریز ساختار سیکلهای مختلف مشخص شدکه انجام عملیات HIP در دمای C 1291° و با نرخ سرد کردن C/min 19° ، تاثیر مناسبی در بازیابی خواص قطعات مستعمل داشته است