سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نرگس قیصری – کارشناس ارشد استخراج معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
فرهنگ سرشکی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک،دانشگاه صنعتی شاهرود
مهرنوش رفیعی – دانشجوی کارشناسی دانشکده علوم زمین،دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

عوامل متعددی درانتشارگاز موجود درلایه زغال سنگ تاثیر دارند ازجمله این عوامل میتوان به ساختارفیزیکی زغال سنگ اشاره نمود همچنین ترکیبات مینرالوژیکی زغال برنفوذپذیری آن برای انواع مختلف گازها موثر میب اشد نوع و فشارگاز نیز برنفوذپذیری زغال تاثیر گذار است دراین مقاله به بررسی ارتباط بین ترکیبات ماسرالی زغال و نفوذپذیری آن پرداخته شده است با آنالیز میکروسکوپی میزان ماسرال های اصلی محتوی زغال ازجمله اینرتینیت و ویترنیت تعیین شده اند و از سمت دیگر نفوذپذیری نمونه ها نیز درآزمایشگاه بدست آمده است نتایج چنین نشان داد کهعموما با افزایش اینرتینیت نفوذپذیری زغال افزایش می یابد.