سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

انسیه جنابی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان
مینا حاجیلو مهاجران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان
مژگان ترکمنی –

چکیده:

درد زایمان یکی از سخت ترین دردها محسوب می شود و علت اصلی نگرانی زنان باردار از زایمان است و بسیاری از زنان جهت گریز از درد زایمان سزارین را به عنوان روش ختم زایمان انتخاب می کنند هدف ازاین مطالعه بررسی تاثیر ماساژ نقطه درد رحمی در تسکین درد زایمان می باشد این مطالعه نیمه تجربی و مداخله ای است و جهت تعیین اثر ماساژ در تسکین درد زایمان در زنان نخست زا در بیمارستان تامین اجتماعی شهر همدان انجام شد تعداد افراد در گروه مداخله و کنترل هرکدام ۴۰ نفر بود در گروه مداخله ماساژ نقطه درد رحمی در پا به مدت ۳۰ دقیقه انجام شد و درگروه کنترل ماساژ در همان مدت ۳۰ دقیقه در جای دیگر انجام می گرفت. نتایج قبل و بعد از ماساژ در دو گروه کامل شد جهت تعیین درد از مقیاس تطابق دیداری درد استفاده گردید.