سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهری گوهری – فارغ ا لتحصیل مقطع کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
روزبه دبیری – استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
فیروز برادررضی زاده – استادیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

طراحی روسازی بر این اصل استوار است که خاک بکاررفته درهر لایه از روسازی بتواند حداقل ویژگیهای کیفیت سازه را فراهم کند هرلایه باید بتواند مقاومت برشی مورد نظر را فراهم کند و از ایجاد تغییر شکلهای زیاد که باعث بوجود آمدن ترکهای خستگی در یک لایه و یا لایه ی بالای آن می شوند جلوگیری نماید. نتایج مطالعات نشان میدهد که ژئوتکستایل ها با قرار گیری در بین لایه های زیراساس و بستر روسازی راه ظرفیت باربری را در بستر ریز و نرم افزایش میدهد هدف اصلی از تحقیق حاضر بررسی آزمایشگاهی تاثیر لایه ژئوتکستایل و تعداد آن در میزان توانایی باربری شن منطقه تیل شبستر با استفاده از آزمون CBR می باشد مطالعه مورد نظر در سه تراکم نسبی ۹۰، ۹۵ ۱۰۰ درصد صورت گرفته و تاثیر لایه ژئوتکستایل دردو حالت مورد بررسی قرارگرفته است.