سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حمیدی قره تپه – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه کشاورزی ساری
سیدحسن گلمایی – دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه کشاورزی ساری
بهرام فرخ زاد – دانشجوی کارشناسی مهندسی اب

چکیده:

یکی از مسایلی که در بهره برداری از کانالها می تواند مشکلزا باشد، افتادگی سطح آب است. افتادگی سطح آب در کانال به دلیل ایجاد فشار حفرهای معکوس در بدنه و زیاد شدن فشار هیدرواستاتیکی باعث خرابی در شیب کانال میشود. بنابراین برای جلوگیری از تخریب کانال باید افت آب در کانال کنترل شده باشد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزارplaxis یک مقطع ذوزنقهای شکل مدل شده و ضریب اطمینان پایداری شیب کانال برای افت سریع و آرام و بالاترین سطح آب، و هم چنین تاثیر وجود لایه زهکش درزیر کانال به روی ضریب اطمینان پایداری بررسی شده است. نتایج نشان دهنده-ی تاثیر لایه زهکش روی ضریب اطمینان در حالت افت آرام سطح آباست