سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

معین منعمی – کارشناسی برق قدرت دانشگاه صنعتی سجاد

چکیده:

تراکم و اضافه بارخطوط یکی ازمشکلات سیستم های انتقال می باشد ازپیامدهای این مسئله درسیستم های تجدیدساختار یافته میتوان به جهش های ناگهانی قیمت دربرخی نواحی افزایش قدرت بازار و کاهش رقابت اشاره کرد دراین مقاله هدف کاهش تراکم خط بااستفاده ازحضوربارهای پاسخگو درشبکه می باشد بااستفاده ازشاخص ضریب جابجایی تولید و قیمت تغییرات بار بارهای موثر برتراکم خط شناسایی میشوند روش پیشنهادی دراین مقاله کاهش تراکم با حضوربارهای پاسخگوو باهدف حداقل هزینه بهره برداری است که بهینه سازی بااستفاده ازنرم افزار MATLAB انجام میگیرد شبیه سازی روش ارایه شده برروی شبکه استاندارد ۳۰باسه IEEE مورد بررسی قرارگرفته است نتایج کارایی روش پیشنهادی را نشان میدهد