سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه طاهریان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
مهدی قمشی – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز
ندا پوستی زاده – دانشجوی دکتری سازه های ابی
سنا جاسمی زرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی

چکیده:

باعبورسیالات ازاطراف موانع درنتیجه همپوشانی لایه های برشی و ورتکس ناشی از جدایی خطوط جریان امواجی عمود برمسیر جریان تشکیل میشود باتوجه به اینکه امواج عمود برجریان باعث کاهش غلظت رسوبات معلق درپایین دست موانع می گردد دراین تحقیق رابطه بین قطر موانع درشرایط وجود موج عمود برجریان با غلظت رسوبات معلق پایین دست موانع دریک فلوم ازمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفته است نتایج این تحقیق نشان میدهد که با افزایش قطر موانع درصد کاهش غلظت رسوبات معلق پایین دست موانع افزایش می یابد.