سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا حسنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه – گروه کشاورزی)

چکیده:

شناخت مسائل کاشت گیاهان مختلف در هر منطقه یکی از اولین اقداماتی است که می باید در جهت توسعه کشت و بالا بردن میزان محصول آنها انجام گیرد .در این میان مسئله ازدیاد گیاهان از اهمیت خاصی برخوردار بوده و ازدیاد انار نیز مانند سایر گیاهان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد شهرستان ساوه از نظر آب و هوایی به علت نزدیک بودن به کویر مرکزی دارای آب و هوای نیمه گرمسیری و بیابانی است. که سطح زیر کشت باغات انار ۷۰۰۰ هزار هکتار می با شد و یکی از بهترین اراضی کشاورزی برای توسعه کشت باغهای انار است که در همین راستا توسعه انار به علت وضعیت اقتصادی و بازار پسندی آن و همچنین ارزش افزوده محصولات فرآوری شدهآن،در سطح بالایی است که امکان صادرات آن به صورت تازه خوری، کنسانتره، رب انار و سایر محصولات فرآوری شده وجود دارد.لذا باغداران برای این مهم اقدام به تبدیل کردن باغات قدیمی به باغات جدید با سیستمهای مکانیزه آبیاری قطره ای و کاهش تعداد درختان و ارقام در هکتار می نمایند که برای احداث آن ابتدا قلمه ها را در خزانه ریشه دار می کنند و سپس در سال بعد به زمین اصلیانتقال میدهند لذا برای تحقیق و بررسی انتخاب قلمه های مناسب از لحاظ قطر و تاثیر کود های ریز مغذی آزمایشی به صورت فا کتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۳تکرار در منطقه ساوه در یکی از خزانه ها که ۱۲ هزار قلمه انار برای تکثیر کاشته شده بود انجام گرفت . و صفاتی شامل تعداد شاخه اصلی، تعداد شاخه فرعی، ارتفاع شاخه اصلی اندازه گیری شد. سپس داده های حاصله را با نرم افزارهایSpss ،Minitab مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار دادیم با توجه به نتایج بدست آمده از جدول( ۱) تعداد شاخه هایاصلی تولید شده با قطر های متفاوت توأم با مصرف کودMicro 20-20-20نسبت به شاهد در سطح ۱% و ۵% معنی دار شده اند وتعداد بیشتر شاخه های فرعی تولید شده از قطر قلمه های۳۰-۲۵میلیمتر در سطح ۱%معنی دار گردیده است. و همچنین کاربرد کودMicro نیز در افزایش ارتفاع شاخه های اصلی در بین تیمارها در سطح ۱%اختلاف معنی داری را نشان داد.